Không phân loại rác sẽ phải trả phí cao hơn | VTC Now

VTC Now | Theo dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi), người dân không thực hiện phân loại rác thải sẽ phải trả chi phí cao hơn so với người thực hiện việc phân loại.

Topics:

One thought on “Không phân loại rác sẽ phải trả phí cao hơn | VTC Now

Comments are closed.