1000 cụm từ tiếng Anh để nói những gì bạn muốn nói

Hãy học những câu tiếng Anh thông dụng có vẻ dễ nhưng lại không. Tất cả các cụm từ đều dùng từ vựng và ngữ pháp ở trình độ sơ cấp, vì vậy chúng rất dễ học thậm chí cho người học ở trính độ sơ cấp. —————————————————— Luyện nghe tiếng Anh hiệu quả (trung cấp) Luyện nghe tiếng Anh hiệu quả Luyện tập Giao tiếp Tiếng Anh Ngắn và Đơn giản Bài học Luyện nghe tiếng Anh Cơ bản Luyện tập Đối thoại tiếng Anh chậm và dễ dàng 1000 bài luyện hội thoại tiếng Anh để trở nên thông thạo https://youtu.be/MhjpbNhRfV8

One thought on “1000 cụm từ tiếng Anh để nói những gì bạn muốn nói

Comments are closed.