Phần 57: Phân Loại Sen Đá Ưa Nước Và Không Ưa Nước

Phần 57: Tưới Nước Cho Sen Đá/Loại Ưa Nước, Loại Không Ưa Nước Kinh nghiệm được học hỏi từ nhà vườn Đà Lạt và một số dân chơi trên cả nước. Youtube: https://www.youtube.com/c/SenDaKonTum Website: https://sendakontum.blogspot.com/ Facebook: https://www.facebook.com/tranyta4444 Zalo: 0979766286

One thought on “Phần 57: Phân Loại Sen Đá Ưa Nước Và Không Ưa Nước

Comments are closed.