[NHẠC CHẾ] – Họp Phụ Huynh (Despacito Parody) | Tuna Lee

Họp phụ huynh luôn là một ngày vun đắp tình cảm gia đình rất hiệu quả, ý kiến của bố và mẹ trở nên đồng thuận đến lạ thường… Đánh! Đánh! Nghiên cứu thêm về Hạt Dẻ Spa: https://www.facebook.com/HatDeSpaTanPhu/ Linh nhạc gốc: https://www.youtube.com/watch?v=kJQP7kiw5Fk ————————- Like and subscribe for more videos !!! ► FANPAGE: https://www.facebook.com/TunaLeePage/ ► FACEBOOK: https://www.facebook.com/tunaleene ► INSTAGRAM: https://www.instagram.com/tunaleene/ ————————- ► CONTACT FOR WORK: tunaleeteam@gmail.com ————————- #TunaLee #hopphuhuynh

One thought on “[NHẠC CHẾ] – Họp Phụ Huynh (Despacito Parody) | Tuna Lee

Comments are closed.