Bầu cử Mỹ 2020: Bạo loạn chưa từng có ở Điện Capitol trong ngày xác nhận kết quả bầu cử Mỹ | VTC Now

VTC Now | Phiên họp của Quốc hội Mỹ kiểm phiếu đại cử tri xác nhận chiến thắng của Tổng thống đắc cử Joe Biden bị gián đoạn khi đám đông bạo động xông vào Điện Capitol. (*) Link Facebook: https://bit.ly/2Xo7SiN #vtcnow #vtc1

One thought on “Bầu cử Mỹ 2020: Bạo loạn chưa từng có ở Điện Capitol trong ngày xác nhận kết quả bầu cử Mỹ | VTC Now

Comments are closed.