Phân loại đối tượng không cùng nhóm – Lớp Lá – Trường Mẫu Giáo Mai Khôi Gò Vấp FMI

Kênh “”Trường Mẫu Giáo Mai Khôi – FMI”” là kênh của trường Mẫu Giáo Mai Khôi – Gò Vấp – TPHCM nói về giáo dục trẻ em hiện đại tại Việt Nam và nhất là những tiết day, hoạt động giáo dục, các biện pháp phương pháp giáo dục trẻ, các kỹ năng, trò chơi, lễ hội, hội thi và các cách làm đồ chơi, trang trí, sản phẩm và giải trí của các cô và các bé tại trường Mẫu Giáo Mai Khôi – Gò Vấp – TPHCM (FMI). Video này nói về tiết dạy của các cô để trẻ biết phân loại đối tượng không cùng nhóm của lớp Lá 5 – 6 tuổi trường Mẫu Giáo Mai Khôi – Gò Vấp – FMI

One thought on “Phân loại đối tượng không cùng nhóm – Lớp Lá – Trường Mẫu Giáo Mai Khôi Gò Vấp FMI

Comments are closed.