Không phân loại rác sẽ bị từ chối thu gom rác

Từ nay trở đi Không phân loại rác sẽ bị từ chối thu gom rác

One thought on “Không phân loại rác sẽ bị từ chối thu gom rác

Comments are closed.