Một người lặng lẽ lắng nghe âm nhạc tinh khiết siêu đẹp

0:00 吹蕭人去玉樓空 4:25 浮夢逍遙 8:15 飛升 12:20 半壺紗 15:59 憶紅蓮 20:17 ? 23:33 雕花籠 27:47 美人吟 32:04 離書 37:18 常静-畫心 42:16 煙影如畫 46:00 美麗的神話 50:48 醉夢仙霖 nghe thêm âm thanh đẹp tại đây : https://www.youtube.com/watch?v=yNvREPAJcuc&feature=youtu.be

One thought on “Một người lặng lẽ lắng nghe âm nhạc tinh khiết siêu đẹp

Comments are closed.