Không Phân Biệt Chủng Tộc

🇻🇳:không phân biệt màu da 🇰🇭:ដោយមិនគិតពីពណ៌ស្បែក 🇬🇧:regardless of skin color 🇯🇵:肌の色に関係なく 🇰🇷:피부색에 관계없이 🇨🇳:不論膚色 🇩🇪:unabhän Tự Hào Là Người Việt Nam

One thought on “Không Phân Biệt Chủng Tộc

Comments are closed.