Thề Không Phản Bội Quê Hương | Sáng tác: Cục Chính Huấn | Hoà âm: Trúc Sinh

Thề Không Phản Bội Quê Hương | Trình bày: Nguyên Khang, Việt Khang, Nhật Lâm, Nhật Quân | Sáng tác: Cục Chính Huấn | Hoà âm: Trúc Sinh (Những Người Lính Bị Bỏ Rơi) Khán giả có thể ủng hộ SBTN mua DVD, Blu-ray hoặc Digital copy với giá $35/DVD hoặc $40/Blu-ray (including shipping in US) tại trang nhà www.sbtnonlineshop.com hoặc vào các dường dẫn bên dưới. Để download digital copy, xin vào website: https://www.sbtngo.com/products Quý vị cũng có thể gửi chi phiếu về SBTN tại địa chỉ: P.O. Box 127, Garder Grove, CA 92842 Memo: DVD Người Lính Hãy ủng hộ SBTN, quý vị có thể ghi danh SBTN GO (www.sbtngo.com) xem mọi lúc mọi nơi chỉ có $9.99/tháng. #SBTN #SBTNgo

One thought on “Thề Không Phản Bội Quê Hương | Sáng tác: Cục Chính Huấn | Hoà âm: Trúc Sinh

Comments are closed.