Bỏ xếp loại trên bằng tốt nghiệp: Nên hay không?

VTC1 | Văn bằng tốt nghiệp giáo dục đại học sẽ không còn ghi xếp loại bằng giỏi, khá hay trung bình… như trước đó. Theo bạn, dự thảo này có nên được áp dụng hay không?

One thought on “Bỏ xếp loại trên bằng tốt nghiệp: Nên hay không?

Comments are closed.