Thông tin về sức khỏe của Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Đăng ký Giác Ngộ TV để theo dõi các video mới nhất của Báo Giác Ngộ tại đây: https://bit.ly/2PyMyEw ———— Phim tư liệu của Báo Giác Ngộ năm 2018

One thought on “Thông tin về sức khỏe của Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Comments are closed.