THVL | Ý thức không có – Khó phân loại rác

Phân loại rác thải luôn là vấn đề gây nhiều nhức nhối mặc dù pháp luật đã có những quy định. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, những quy định chưa thực sự đi vào đời sống. Bên cạnh những bất cập trong việc triển khai thực hiện phân loại rác tại nguồn thì kiến thức cũng như ý thức của một bộ phận người dân về câu chuyện này còn hạn chế. #CâuChuyệnCuộcSống #THVL Mọi đóng góp để chương trình hoàn thiện hơn vui lòng liên hệ: Website: http://www.thvli.vn http://www.thvl.vn YouTube: http://bit.ly/THVLTongHop Facebook: https://www.facebook.com/VinhLongTV

Topics:

One thought on “THVL | Ý thức không có – Khó phân loại rác

Comments are closed.