BÁN CÁ RÔ ĐẦU NHÍM HẬU GIANG – PHÂN LOẠI CÁ KHÔNG KỲ

Đa phần do nguồn giống thoái hoá, tỷ lệ cá dị tật, không kỳ sẻ phụ thuộc vào tỷ lệ bố mẹ thoái hoá. Cá không kỳ sẻ được phân vào nhóm cá dạt, mua nữa giá so với cá thịt vì khó bán. LH: 0967403875 Kiên (tư vấn giống, thức ăn, sdl lái cá,..)

One thought on “BÁN CÁ RÔ ĐẦU NHÍM HẬU GIANG – PHÂN LOẠI CÁ KHÔNG KỲ

Comments are closed.