[NHẠC CHẾ] – Tết Hết Ế | Tuna Lee Parody

Video nhạc chế đầu năm, Tết hết ế. Chúc mọi người cũng nhanh hết ế như mình nhé, ahihi. Chúc mừng năm mới :3 ————————- Like and subscribe for more videos !!! ► FANPAGE: https://www.facebook.com/TunaLeePage/ ► FACEBOOK: https://www.facebook.com/tunaleene ► INSTAGRAM: https://www.instagram.com/tunaleene/ ————————- ► CONTACT FOR WORK: tunaleeteam@gmail.com ————————- #TunaLee #TetHetE

One thought on “[NHẠC CHẾ] – Tết Hết Ế | Tuna Lee Parody

Comments are closed.