Giá trị bằng Đại học có thay đổi khi không xếp loại?

VTC Now | Theo PGS.TS Phạm Ngọc Trung, việc không ghi xếp loại bằng Đại học không ảnh hưởng đến giá trị bằng khi đi xin việc bởi đã có bẳng điểm đánh giá chi tiết kết quả học tập.

One thought on “Giá trị bằng Đại học có thay đổi khi không xếp loại?

Comments are closed.